2009-12-30

यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रै छु ....

छाडेर काम सारा, एक काम रोजी रै छु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजी रैछु ।

No comments:

Post a Comment


आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.

धन्यवाद ।