2012-08-19

एक टुक्रा

एक टुक्रा 
विश्वास हराएको बेला
जीवन थाकेको बेला
म तिमीलाइ सम्झन्छु,
तिम्रा काला करतूतहरू ।
2069 भदौ 3 

No comments:

Post a Comment


आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.

धन्यवाद ।