2009-12-31

यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छोँ

यहाँ देशको छ चिन्ता तिमी माया माया भन्छोँ

No comments:

Post a Comment


आफ्ना सल्लाह र सुझावका लागी समय खर्चिनु हुने सबै प्रति आभार छु ।
Thank you for taking your valuable time to Read or Comment on this blog.

धन्यवाद ।