2013-05-15

दुइ टुक्रा - अलोकमान र छद्मलाल

अलोकमान !!!
राजीतिमा सबै थोक, चल्छ साथी, चल्न देउ,
आफैँ हराइ मान खोज्छ, कति खोज्छ खोज्न देउ,
त्यो लोकको बास होइन, यै लोकमा रमाउँछ ऊ,
ख्वामितको आज्ञकारी, कति मान्छ, मान्न देउ ।।
========================
छद्मलाल !!!
हत्यारालाइ, माफी हाम्रै,
एयर मार्सल, खोज्ने हाम्रै,
सत्ता बाहिर देशभक्ति,
लाजिम्पाटको भक्त हाम्रै ।।।
=======================