2010-09-04

अरूण थापाका केही गीतहरू

चोट के हो व्यथा के हो .... 

जती माया लाए पनि.... 
जीवन मा ... 
म रोए पनि ... 
रितु हरूमा तिमी.... 
यो मन को केही भर हुन्न .....