2009-12-31

शुभकामना ...

सर्वे भवन्तु सुखिन , सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाजन । नयाँ भएर आएको होस्... नयाँ पन...विचारमा सन्धानमा चिन्तनमा दृष्टिकोणमा लक्ष्यमा संकल्पमा संघर्षमा नयाँपन बचाइमा ....२०१०....