2014-08-21

Load Shedding Schedule (Updated 2014 August 21)

नेपाल बिद्दुत प्राधिकरणको लोडसेडिङ परिवर्तन सम्बन्धी सूचनाः

२०७१ भाद्र ०६ गते देखि लागु हुने गरीनेपाल बिद्दुत प्राधिकरणको आधिकारिक वेभ साइटका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।