2012-06-15

एक टुक्रा


एक टुक्रा 

म भूगोल हराएको मान्छे, 
परिचयको खोजमा 
बालुवाको सहरमा पुरिएको छु.
मेरो हर पाइला पाइलामा  
खेतका गरा गरामा
मेरो परिचयको 
पर्चा खोज्दै
म मेरो भूगोल खोजिरहेको छु,
म मेरो नाम खोजि रहेछु.