2012-01-29

संविधान भनेकोः

संविधान भनेकोः
राजिनामा देउ,
प्रमको चुवान गर,
प्रम छान,
सभासदहरू खरिद बिक्री गर (दशैँमा खसीबोका बागबजारमा बगरेले किन-बेच गरेजस्तो)
सरकार गठन गर,
मुल्य बृद्दी गर,
कमिसन पड्काउ
संविधान सभाको म्याद थप,


फेरि,

संविधान भनेकोः
राजिनामा देउ,
प्रमको चुवान गर,
प्रम छान,
सभासदहरू खरिद बिक्री गर (दशैँमा खसीबोका बागबजारमा बगरेले किन-बेच गरेजस्तो)
सरकार गठन गर,
मुल्य बृद्दी गर,
कमिसन पड्काउ
संविधान सभाको म्याद थप,

फेरि,

राजिनामा देउ,
प्रमको चुवान गर,
प्रम छान,
सभासदहरू खरिद बिक्री गर (दशैँमा खसीबोका बागबजारमा बगरेले किन-बेच गरेजस्तो)
सरकार गठन गर,
मुल्य बृद्दी गर,
कमिसन पड्काउ
संविधान सभाको म्याद थप,

फेरि,


राजिनामा देउ,
प्रमको चुवान गर,
प्रम छान,
सभासदहरू खरिद बिक्री गर (दशैँमा खसीबोका बागबजारमा बगरेले किन-बेच गरेजस्तो)
सरकार गठन गर,
मुल्य बृद्दी गर,
कमिसन पड्काउ
संविधान सभाको म्याद थप,
फेरि,
.......

.......
......