2011-02-06

नेपाली युनीकोड, फन्टस र नेपाली टाइपशाला

 नेपाली रूपान्तरका लागी यहाँ क्लिक गर्नु होस् । यसले नेपाली (NONE-UNICODE) अन्य फन्टमा टाइप गरीएका टेक्सटहरूलाइ नेपाली युनीकोडमा रूपान्तर गर्न मद्धत गर्दछ । 


तपाइ यदी नेपाली फन्टसहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने, यहा क्लिक गर्नु होस् । 


यदी तपाइ नेपाली टाइपशालाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नु होस् र डाउनलोड गरी नेपाली किबोर्ड अनुसार टाइपीङ सिक्नुहोस् । प्रयोग गर्नको लागी यो जीप फाइललाइ अनजीप गर्न नविर्सनु होला ।