2010-08-21

नेताहरू


एक टुक्रा

नेताहरू
पदासीन नेताहरू
पहिले कुर्सीका लागी संघर्ष गरे
अहिले कुर्सी बचाउन संघर्ष गर्दै छन्,
कुर्सीका खुट्टा समातेर
रातदिन कुर्सी महात्म्य जप्दै छन्