2010-03-09

नेपाली भिडियो गीतहरू

नेपाली भिडियो गीतहरू
१. तिम्रो हर प्रश्नको जवाफ मेरो चिट्ठीहरूमा खोज्नु

२. विहान उठ्ने वित्तिकै हिमाल देख्न पाइयोस्, 

यी हातले सधै सधै नेपाल लेख्न पाइयोस् , नेपाल लेख्न पाइयोस्